Shop bán tình yêu

Thằng chồng vô dụng

Thằng chồng vô dụng

Mấy lần đầu thì phê lắm.

Giờ chưa rên đã phọt :(

Ông Đích Lép zởm ghiaaa

Càng zìa sau càng zởmmmmmm

Đồ 12 cen ti métttt

Ông Đích Lép zởm ghiaaa

← Bài trước Bài sau →

Bình luận