Shop bán tình yêu

Dụ dỗ làm việc nhà

Dụ dỗ làm việc nhà

Mỗi lần thấy ổng lười làm việc nhà thì xài chiêu này nhaa

Đảm bảo thành công

P.s: à cái này áp dụng cho mấy ông máu M như Đích Lép thôi nha, chứ máu S thì xác định bị ăn luôn đóa=)))

← Bài trước Bài sau →

Bình luận