Shop bán tình yêu

Mớ

Mớ

Bị con zợ hành cả đêm, chỉ có lúc ngủ dòm thấy ngây thơ đáng iu được xí. Zị mà coi Tizi mớ kìa.

Người ta hay nói thiếu gì là mơ thấy cái đó. Ở ngoài chưa đủ hay sao ẻm trong mơ thèm dữ zị chời. Hong lẽ hôm qua ổng yếu đến nỗi mà ẻm chưa đủ sung sướng hả chời

.

.

.

À không, chắc là đêm nào ổng cũng yếu :(

← Bài trước Bài sau →

Bình luận