Shop bán tình yêu

Đòi quà

Đòi quà

Rồi xong, toi ông Đích Lép zồiiiii

Í, mà tính ra, mỗi ngày mụ Tizi đều đòi quà nhờ

Toi ông ròi ông ơiii

← Bài trước Bài sau →

Bình luận