Shop bán tình yêu

Dám chọc người yêu

Dám chọc người yêu

Việc hằng ngày của mụ Tizi là chọc giận ông Đích Lép.

Chọc thèn lớn hem được thì quay sang chọc thèn nhỏ, thành ra kết cục như zị nè. Mà hình như có gì sai sai, có phải mụ Tizi cố ý hem ta?!

Lâu lâu ổng máu zậy hoy, chứ bình thường ông Đích Lép toàn bị mần thịt trước hoy à

← Bài trước Bài sau →

Bình luận