Shop bán tình yêu

Chọt chọt

Chọt chọt

Tối đang ngủ

Tự nhiên thấy cái gì chọt chọtttt

Í

Là thằng chằmmm

À hem

Là thằng nhỏ 

Cái này gọi là lén lút làm chuyện xấu sau lưng zợ nè

← Bài trước Bài sau →

Bình luận