Hotline: 1900.636.000 (8h - 12h, 13h30 - 17h)
Thông báo của tôi

Tất cả bài viết

Chơi game quên zợ

Chơi game quên zợ

Thằng lớn không chịu chơi với chịChị chơi với thằng nhỏ nhaaaaCho chừa cái thói chơi game quên zợ nèeee

Đòi quà

Đòi quà

Rồi xong, toi ông Đích Lép zồiiiiiÍ, mà tính ra, mỗi ngày mụ Tizi đều đòi quà nhờToi ông ròi ông ơiii

Zợ buồn thì làm gì

Zợ buồn thì làm gì

Cờ him bé tẹo tuổi gì dài bằng chuyện buồn của TiziChắc phải đè ổng ra kiểm chứng xem cái nào dài hơn quá